Girişimcilik ve Proje Eğitimi

Ülkemiz, sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna gelmektedir. Gelişmenin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenmesi ile; girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ise ancak bu eğitimlerin daha küçük yaşlardan itibaren verilebilmesi ile mümkün olacaktır.