Etkili ve Kapsamlı Ölçme Değerlendirme & Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla en temel hedeflerimizden biri, her öğrencimizin potansiyelini gerçeğe dönüştürmesine ve 21. yüzyılın donanımlı bir bireyi olarak hayata hazırlanmasına destek olmaktır. PDR hizmetlerini, tüm öğrencilerimizin ve onların yaşamında önemli rol oynayan paydaşların PDR hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabileceği Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik Yaklaşımı ile ele alınıp yürütülür. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler. Bu kapsamda olmak üzere öğrencilerimizin psiko-sosyal, akademik ve kariyer yönünden gelişimleri öncelikli hedeflerdir.

Etkili ve kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla da, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerindeki performanslarıyla ilgili tüm bilgiler analiz edilir ve bu analizlere göre eğitim durumu düzenlenir. Ölçme değerlendirme süreçlerinde ve diğer tüm aşamalarda öğrencilerin neleri öğrendikleri, anladıkları, kavradıkları, yapabildikleri ve hissettikleri belirlenmeye çalışılır.