ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKATRONİK)

Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen Pazar koşulları , daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken ; müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun Pazar rekabeti sonucu , ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı  gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biride endüstriyel otomasyon kavramıdır. Endüstriyel otomasyon kavramı ,  özellikletasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş , endüstiriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur.

Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde endüstriyel otomasyon,teknolojinin ve buna bağlı  sanayinin bir gereğidir.

Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol, üretim süreçlerinin gözlemlenmesi , modellenmesi ve kontrolü, hareketli robot sistemleri , kuvvet elektroniği , mikro sistem tasarımı ve uygulamaları , endüstriyel kontrol  tasarımı , algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme , yapay sinir ağları , yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi alanlar , savunma sanayi, otomotiv ve tekstil sektörleri endüstriyel otomasyonun ilgi alanlarından başlıcalarıdır.

Bu Alanda,  

MEKATRONİK TEKNİSYENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENLİĞİ Meslekleri Yer Alır.

Mekatronik teknisyeni; mekanik , elektrik –elektronik ve bilişim teknolojilerinden oluşan sistemlerin kurulum , bakım , onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.

Bu meslek Sahibi aşağıdaki görevleri yapar;

. Temel elektrik – elektronik işlemlerini yapmak,

. Hidrolik pnomatik devre çizmek ve devre kurmak,

. Mekanizmaların , arıza ve bakımını yapmak,

. Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,

. Bilgisayarda modelleme ürünlerin resmini çizmek,

. Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,

. Otomasyon sistemi programlamak,

. Robot sistemlerini kontrol etmek,

. Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak,

. Yabancı dilde süreli yayınları  ve internet kaynaklarını takip etmek,

. İş organizasyonu yapmak,

ENDÜSTRİYEL KONTROL

Endüstriyel kontrol teknisyeni; endüstrideki otomasyon sistemlerinin yanı sıra internet ile kontrol edilen iş yeri ve ev otomasyonu sistemlerinin kurulum, bakım , onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.

Bu meslek Sahibi aşağıdaki görevleri yapar;

. Temel elektrik – elektronik işlemlerini yapmak,

. Bilgisayarlı elektronik devre çizimi yapmak,

. Bilgisayar programı yapmak,

. Mikro denetleyici devreleri kurmak,

. Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,

. Bilgisayar ağları ile çalışmak

. Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi yapmak ,

. İnternet üzerinden sistem kontrolü yapmak ,

. Robot sistemlerini kontrol etmek,

. Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak ,

. Yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek,

. İş ornanizasyonu yapmaktı

Mesleği icra eden kişiler  ; makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,  bilgisayar programlama yapabilen, sistematik ve planlı çalışabilen , yeniliklere açık , rutin işlerden sıkılmayan , dikkatli ve tedbirli , grup çalışmalarına yatkın bireyler olmalıdır.

Bu alan mezunları aşağıda belirtilen ön lisans programlarına gidebilirler

∙ Üretimde Kalite Kontrol

∙ Görsel Iletişim

∙ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

∙ Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dağıtımı

∙ Endüstriyel Kalıpçılık

∙ Gemi Makineleri Işletme

∙ Grafik Tasarımı

∙ Iş Makineleri Operatörlüğü

∙ Makine

∙ Mekatronik

∙ Metalurji ∙

Oto Boya ve Karoseri

∙ Otomotiv Teknolojisi

∙ Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

∙ Sondaj Teknolojisi

∙ Tarım Makineleri

∙ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

∙ Elektrik

∙ Elektrikli Cihaz Teknolojisi

∙ Elektromekanik Taşıyıcılar

∙ Elektronik Haberleşme Teknolojisi

∙ Enerji Tesisleri Işletmeciliği

∙ Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

∙ Mobil Teknolojileri

∙ Radyo ve Televizyon Teknolojisi

∙ Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Tek.

∙ Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

∙ Uçak Teknolojisi

∙ Elektronik Teknolojisi

∙ Kaynak Teknolojisi

∙ Tahribatsız Muayene

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Lisans Programları  

∙ Bilişim Sistemleri Mühendisliği

∙ Biyomedikal Mühendisliği

∙ Elektrik -Elektronik Mühendisliği

∙ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

∙ Enerji Sistemleri Mühendisliği

∙ İmalat Mühendisliği

∙ Makine ve İmalat Mühendisliği

∙ Mekatronik Mühendisliği